રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીમાં મદદનીશ પ્રોફેસરની 1 ખાલી જગ્યાની ભરતીની માહિતી.

        રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022 સહાયક પ્રોફેસર ખાલી જગ્યાની વિગતો ચકાસી શકે છે, અને rsu.ac.in  ભરતી 2022 પૃષ્ઠ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

* પોસ્ટનું નામ :- આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

* કુલ ખાલી જગ્યા :-  1 જગ્યાઓ

* પગાર :- રૂ.87,000 – રૂ.87,000 પ્રતિ માસ

* નોકરીનું સ્થાન :- ગાંધીનગર

* અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :- 21/11/2022

* સત્તાવાર વેબસાઇટ :- rsu.ac.in

* લાયકાત :- M.A, M.Phil/Ph.D  છે.

પરિચય તમને શુભકામનાઓ આપે છે. ફ્રેશર ગવર્મેન્ટ નોકરીઓ, ખાસ નવું, જી.કે, કરંટ અફેર્સ, ફોટો ગેલેરી, મનોરંજન, સપોર્ટ, બીજુ ઘણું બધું જોવા આપણી પરિચય એપ ડાઉનલોડ કરો, આભાર.

Parichay Talk No 1 App Download here : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhythm.parichaytalk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *