હૈદરાબાદને વર્લ્ડ ગ્રીન સિટી એવોર્ડ 2022 જીત્યો.

        હૈદરાબાદે 14 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ દક્ષિણ કોરિયાના જેજુમાં આયોજિત ઈન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ હોર્ટિકલ્ચર પ્રોડ્યુસર્સ (AIPH) 2022માં ‘વર્લ્ડ ગ્રીન સિટી એવોર્ડ’ 2022 જીત્યો હતો. શહેરે “આર્થિક પુનઃપ્રાપ્તિ માટે લિવિંગ ગ્રીન એન્ડ લિવિંગ ગ્રીન” શ્રેણીમાં બીજો એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો.સન્માન મેળવવા માટે એકમાત્ર ભારતીય શહેર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *