Contact Us.

contact us
Whatsapp contact

WhatsApp થી અમારો સંપર્ક કરવા માટે, દરેક પેજ ની જમણી બાજુ નીચે WhatsApp નું Icon છે, તેના પર ક્લિક કરતા આપ અમારા સાથે જોડાઈ જશો

આપ નીચે આપેલ Contact Form દ્વારા પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ફોન તથા ઇમેઇલ દ્વારા

Mobile : 87804-16788

E-mail:[email protected]

CONTACT FORM.

સામાન્ય રીતે આપ અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો, જેમાં Contact Form માં આપ આપની પૂર્ણ માહિતી તથા આપના સવાલ અથવા જરૂરી માહિતી અમારી સાથે Share કરી શકશો

  • જેમાં આપને પ્રથમ બે બોક્સ (Your Name & Your Email) માં આપનું પુરુનામ તથા આપની Email Id આપવાની રહેશે
  • ત્રીજા બોક્સ (Subject) માં વિષય નાખવાનો રહેશે, શા માટે આપ Parichay Talks નો સંપર્ક કરવા ઈચ્છો છો.
  • ચોથા બોક્સ (Your message) માં આપ આપના વિષય અનુસાર પૂર્ણ માહિતી નાખશો
  • જેમાં આપ કોઈ પણ ભાષા માં (ગુજરાતી, હિન્દી, English) પૂર્ણ વિગત લખીને, SUBMIT બટન પર ક્લિક કરતા સંદેશ અમારા સુધી પોહચી જશે
  • હમે આપને અલ્પ સમયના અંદર જ ફરી આપના સાથે સંપર્ક કરશું.