હૈદરાબાદને વર્લ્ડ ગ્રીન સિટી એવોર્ડ 2022 જીત્યો.

        હૈદરાબાદે 14 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ દક્ષિણ કોરિયાના જેજુમાં આયોજિત ઈન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ…