પળવારમાં આ શું થઈ ગયું… કવિયત્રી : – હેતલ.જોષી… રાજકોટ

પળવારમાં આ શું થઈ ગયું.. હેતલ. જોષી… રાજકોટ પળવારમાં આ શું થઈ ગયું… ક્ષણો ખુશીઓની વીતતી…

એ પણ શું દિવસો મજાના હતા, કવિયત્રી : – હેતલ.જોષી… રાજકોટ.

એ પણ શું દિવસો મજાના હતા, હેતલ. જોષી… રાજકોટ Happy children day to all children એ પણ…

પ્રાધ્યાપિકા ડૉ મૃણાલ દીક્ષિતને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ.

         કલાપથ સંસ્થાના સંચાલક ડૉ મૃણાલ દીક્ષિતનો ૧૫-૧૧-૨૨ને મંગળવારના રોજ જન્મદિવસ છે, તેણી ભાવનગરનું…

“સુપ્રસિદ્ધ નૃત્યાંગના જિજ્ઞા દીક્ષિતને જન્મદિવસ”ની શુભેચ્છાઓ

         સુપ્રસિદ્ધ કથક ડાન્સર જિજ્ઞા દીક્ષિતનો  ૧૫-૧૧-૨૨ને મંગળવારના રોજ જન્મદિવસ છે, તેણી જનસંઘ સમયના…

પ્રતાપસિંહ એમ.સોલંકીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ.

પ્રતાપસિંહ એમ.સોલંકી જન્મ તા:-29-7- જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપવા સંપર્ક કરો. M.No:-9825૩૩6868

જયવંતસિંહ સોલંકીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ.

જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ જયવંતસિંહ સોલંકી ગામ :- પીંગળી,તા.તળાજા,જી.ભાવનગર. જન્મ તા :- 2-8-22 જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા સંપર્ક કરો…