મહુવા તાલુકાના વડલી ગામે બાળ મેળાનો કાર્યક્રમ યોજાયો.

શ્રી વડલી પ્રા. શાળામાં બાળમેળા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.જેમાં ખાસ કરીને બાળકોનું ટેલેન્ટ,સમજણ અને બુદ્ધિથી…

હાલની સરકારના કેટલાક મંત્રીઓની ટિકિટ કપાવાના ચાન્સ, હાર્દિકને વરાછાથી જૂના સાથી સામે ઉતારાશે

આજે ભાજપ ઉમેદવારોનું પ્રથમ લિસ્ટ જાહેર કરી શકે છે, આ જાહેરાત પહેલા ટિકિટ કોને મળશે અને…

નોકરીની ખાલી જગ્યા

પોસ્ટ નું નામ :-  અનુભવ:- ___ વર્ષનો જરૂરી અભિયાસ:- ___ પાસ પગાર:-  અરજી માટે વેબસાઈડ www.parichaytalks.com